Barnomsorg och utbildning

I Eksjö kommun arbetar vi mot att erbjuda en skola i världsklass. Eksjö erbjuder en rad olika möjligheter för utbildning på alla nivåer. I kommunen finns det en kedja som sträcker sig ända från förskolan till studier på högskolenivå med möjligheter till specialiserad högskoleutbildning.

Förskola och familjedaghem

Eksjö kommun lägger stor vikt vid omsorgen om de små. Här finns ett varierat utbud av förskolor, familjedaghem och föreningsdrivna förskolor Länk till annan webbplats.. Det finns en stor valfrihet vid val av förskola eller familjedaghem som passar just ditt barn. Förhoppningen är att hitta den bästa lösningen för dig och din familj. En av förskolorna i Eksjö har öppet kvällar, nätter, lördagar och söndagar, samt årets övriga helgdagar.


Öppen förskola

Den öppna förskolan i Eksjö Länk till annan webbplats. är en mötesplats för föräldrar och barn 0–6 år som erbjuder lek och lärande tillsammans med andra barn och vuxna. Även kyrkorna har öppen verksamhet för barn och föräldrar.


Grundskola

I Eksjö kommun arbetar vi mot att alla elever ska känna lust att lära och har tillgång till god och likvärdig utbildning med hög kvalitet. Det finns ett stort antal grundskolor i kommunen Länk till annan webbplats. vilket ger dig bra möjligheter att lägga önskemål om var ditt barn ska placeras.


I Eksjö kommun har alla mellanstadieelever fysisk aktivitet varje dag. De två ordinarie idrottslektionerna kompletteras med tre stycken 30 minuter långa pass med pulshöjande aktivitet. Syftet med fysisk aktivitet varje dag är att förbättra elevernas förutsättningar för lärande och socialt samspel, samt att förbättra måluppfyllelsen i alla ämnen.


I Eksjö kommun har också alla grundskolor en egen kurator. En kurator på varje skola ger bättre förutsättningar att ge såväl den enskilda individen som gruppen och personalen ett bättre stöd.


Fritidshem finns i anslutning till skolorna och erbjuds till elever från sex år i förskoleklass till och med vårterminen det år då de fyller 13 år.


Gymnasium

I Eksjö kommun finns två gymnasieskolor; Eksjö Gymnasium Länk till annan webbplats., som drivs i kommunal regi, och Nifsarpsskolan Länk till annan webbplats., som är en fristående gymnasieskola. Eksjö Gymnasium har stadigt placerat sig i topp bland Sveriges gymnasieskolor med bäst resultat. Här blir eleverna sedda, känner sig trygga och växer som människor. Samtliga elever på yrkes- respektive högskoleförberedande program har möjlighet att skaffa sig såväl grundläggande som särskild behörighet till olika vidareutbildningar. Nifsarpsskolan erbjuder utbildningar inom gymnasieskolans fordons- och transportprogram, samt byggprogrammet med inriktning mot anläggning.


Eftergymnasiala utbildningar

Vux i12 Länk till annan webbplats. kan du studera på olika nivåer inom komvux, svenska för invandrare och särvux. Vux i12 erbjuder utbildning på alla utbildningsnivåer, från grundläggande till eftergymnasial påbyggnadsutbildning. Som studerande får du själv möjlighet att välja studier efter behov och önskemål. Campus i12 Länk till annan webbplats. erbjuder yrkeshögskole- och högskoleutbildningar delvis i samarbete med Högskolan i Jönköping.


Vad vill du veta mer om?

Elev och lärare i samtal

Kontaktcenter

Till Eksjö kommuns kontaktcenter är du välkommen att vända dig för att få mer information om de kommunala verksamheterna och få vägledning till rätt verksamhet vid den kommunala organisationen.

Alternativ rubrik

Extern beskrivning, blir giltig om textmodulens namn ändras från "!Beskrivning" till "Beskrivning"

Genrebild papper

Eksjö kommuns kontaktcenter

Södra Kyrkogatan 4

Eksjo

long: 57.6657577 Lat: 14.9833921