Tillgänglighetsredogörelse för visiteksjo.se

Eksjö kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver vi hur visiteksjo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet ”Innehåll som inte är tillgängligt” nedan för mer information.


Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från visiteksjo.se i något annat format än det som webbplatsen erbjuder så kan du kontakta oss. Svarstiden är normalt två arbetsdagar. Du kan kontakta oss genom att:


Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss på kommun@eksjo.se så att vi får veta att problemet finns.


Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du anmäla detta till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats..


Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Vi är medvetna om att vi för närvarande inte uppfyller alla kriterier i WCAG 2.1 (standard för tillgänglighet) på följande delar av webbplatsen. Den här webbplatsen är därmed endast delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.


Arbete med tillgänglighet på webbplatsen


Lyssna

Webbplatsen använder funktionen Readspeaker som gör att du kan lyssna på innehållet. Aktivera Readspeaker genom att klicka på den röda högtalarsymbolen som finns på sidorna med textinnehåll. Ett verktygsfält öppnas då på sidan.


Tabba dig fram

Webbplatsen är byggd så att du ska kunna tabba dig igenom den utan att behöva använda en datormus.


Översättning

Webbplatsen har ingen inbyggd funktion för översättning. Mer information om översättning av webbplatsen finns i sidhuvudet.


Responsiv

Visiteksjo.se är anpassningsbar och dynamisk. Det innebär att läsbarhet och struktur är densamma oavsett om du sitter vid en dator, surfplatta eller mobiltelefon.


Klarspråk

Vi arbetar kontinuerligt för att skriva på ett vårdat, enkelt och begripligt språk.


Innehåll som inte är tillgängligt


Kod och färgkontratser

Viss kod på webbplatsen följer inte WCAG. Vissa delar på webbplatsen har bristande kontraster mellan text och bakgrund.


Dokument

Det kan finnas pdf-dokument på webbplatsen som inte är tillgänglighets­anpassade. Du kan kontakta Eksjö kommun för att få en tillgänglig version.


E-tjänster, tredjepartsinnehåll och integrerade system

Det finns e-tjänster, tredjepartsinnehåll och system, som du når via visiteksjo.se, som inte uppfyller kriterierna i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Ett flertal av de system och e-tjänster som inte uppfyller lagkraven är system som vi inte själva äger eller kan justera i. Det är ett långsiktigt arbete att tillgänglighetsanpassa system med kopplingar till visiteksjo.se. Det kommer att förändras genom att ställa krav vid upphandlingar och på andra sätt påverka leverantörer att tillgänglighetsanpassa sina lösningar.


Bilder

Alternativtexter kan saknas på bilder. Arbete pågår för att komplettera och förbättra dessa texter till webbplatsens bilder.


Språk

På vissa webbsidor kan det förekomma långa texter, inkonsekvent format på datum och sifferformat, felaktigt utformade länktexter, samt brutna länkar.


Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det rör i första hand kartor som inte är avsedda för navigering och digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av Eksjö kommun eller står under dess kontroll.


Hur vi har testat webbplatsen

Vårt publiceringsverktyg Sitevision innehåller en automatisk tillgänglighets­kontroll. Det gör att vi fångar många tillgänglighets­problem innan sidor publiceras. Vi har även gjort en självskattning av visiteksjo.se.


  • Senaste bedömningen gjordes den 21 september 2020.
  • Webbplatsen publicerades den 15 maj 2018.

Kontaktuppgifter

Eksjö Tourist Center

Alternativ rubrik

Extern beskrivning, blir giltig om textmodulens namn ändras från "!Beskrivning" till "Beskrivning"

Genrebild papper

long: 57.6657577 Lat: 14.9833921