Broschyrer och information om Eksjö kommun

På Eksjö Tourist Center kan du få hjälp med att hitta inspiration och information om Eksjö kommun. Du kan även fylla i formuläret nedan så skickas broschyrer till dig – helt gratis! Du kan också beställa en karta över kommunen med tätorter, gaturegister, besöksmål, sevärdheter med mera, samt information om Tre trästäder.

Beställ broschyrer

Vilka broschyrer vill du beställa?
Vilka broschyrer vill du beställa?Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
Eksjö kommun avser att genomföra en personuppgiftsbehandling om dig. Eksjö kommun, genom tillväxt- och utvecklingsnämnden, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Informationen samlas in av Eksjö Tourist Center som nås via Eksjö kommuns kontaktcenter, telefon 0381-360 00 eller e-post kommun@eksjo.se. Personuppgiftsbehandlingen rör dig i egenskap av beställare av broschyrer. Personuppgifterna behandlas för att kunna skicka ut beställda produkter. Vi kommer att behandla namn och postadress och den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke. Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land. Uppgifterna om dig kommer inte att lagras utan kommer att raderas så fort de beställda produkterna har skickats. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ett samtycke genom att kontakta kommunen. Om du väljer att återkalla ditt samtycke påverkar det inte kommunens lagliga rätt att använda personuppgifterna innan samtycket återkallades. Mer information om hur Eksjö kommun hanterar dina personuppgifter finns på www.eksjo.se/personuppgifter Du samtycker genom att fylla i dina kontaktuppgifter och klicka på "Skicka".

Kontaktuppgifter

Eksjö Tourist Center

Broschyrer och information om Eksjö kommun

Österlånggatan 31

Eksjö