Arbetsliv och karriär

Eksjö är en kommun som präglas av en branschbredd i näringslivet, flera offentliga organisationer, en levande småföretagaranda och turism. Här finns goda möjligheter att arbeta inom olika branscher eller starta eget.

I Eksjö kommun är en hög andel invånare sysselsatta inom den offentliga sektorn. Här ligger Höglandssjukhuset, vilket gör Region Jönköpings län till den största offentliga arbetsgivaren. Eksjö kommun är en annan stor arbetsgivare med intressanta arbeten inom vitt skilda områden.


Lediga jobb vid Eksjö kommun Länk till annan webbplats.


Eksjö är inte minst känt för sin militära verksamhet. Här ligger Göta ingenjörregemente Ing 2 och SWEDEC Minröjningscentrum som gör Försvarsmakten till ytterligare en av ortens större arbetsgivare. Det finns också en hel del statlig verksamhet såsom tingsrätt, åklagare, polisledning och institutioner. I Eksjö finns statliga behandlingshem för ungdomar och i Mariannelund finns ett hem med inriktning på missbruks- och psykvård.


Det privata näringslivet i Eksjö kommun består i huvudsak av små och medelstora företag. Därtill finns några företag som är ledande inom sina nischer, till exempel inom trähus och träförädling, privat vård och högteknologisk verkstadsindustri.


Näringslivsavdelningen vid Eksjö kommun verkar för att bredda och stimulera näringslivet i kommunen. Kontakta gärna avdelningen för rådgivning om du planerar att starta eget eller etablera befintlig verksamhet i kommunen.

 

Mer information om Eksjö kommuns näringslivsavdelning. Länk till annan webbplats.


Vad vill du veta mer om?

Händer vid tangentbord

Kontaktcenter

Till Eksjö kommuns kontaktcenter är du välkommen att vända dig för att få mer information om de kommunala verksamheterna och få vägledning till rätt verksamhet vid den kommunala organisationen.

Alternativ rubrik

Extern beskrivning, blir giltig om textmodulens namn ändras från "!Beskrivning" till "Beskrivning"

Genrebild papper

Eksjö kommuns kontaktcenter

Södra Kyrkogatan 4

Eksjo

long: 57.6657577 Lat: 14.9833921