Skedhults friluftsområde

Bara 10 minuter från Eksjö centrum ligger Skedhults friluftsområde som bjuder på skog, öppna ängar och sjöar. I området finns goda möjligheter till friluftsliv, naturupplevelser och kulturell kunskap.

Skedhults friluftsområde erbjuder många möjligheter till aktiviteter inte minst för barnfamiljer och andra friluftsintresserade. Området ligger väster om Eksjö centrum och sträcker sig mellan Nässjövägen och Breviksvägen och mellan Gyesjön och Norra Vixen.

Området kring Skedhults gård och dess naturområde är unikt, idag finns bland annat golfbana, ridcenter, skjutbanor, mountainbikebana, fiskesjöar, orienteringskarta, kulturhistoriska byggnader, skog och ängar, grillplatser, klubbstugor och ett jaktmuseum. Det ideella föreningslivet ansvarar i huvudsak för dessa anläggningar och verksamheter.


Natur- och kulturområden

Skedhults naturområde omfattar cirka 700 hektar skogs- och naturmark och ett stort antal byggnader av kulturhistoriskt värde. De största delarna av området har stora värden för friluftslivet som strövområde och bär- och svampplockningsskog. I vissa partier finns även höga naturvärden, främst knutna till ädellöv, äldre barrskog och betesmark.


De kulturhistoriska värdena utgörs framför allt av bebyggelsen, med flera välbevarade och mycket speciella miljöer. Skedhults gård har medeltida anor. Gården har ägts av adelssläkter, militära befattningshavare och riksråd. Eksjö stad köpte gården 1968 av Hushållningssällskapet. Sedan 1998 äger Eksjö Golfklubb den forna åkermarken där golfbanan ligger idag.


Smultronställen är många i Skedhultsområdet och är alla värda ett besök. Borgmästarängen var på 1700-talet Borgmästare Munthes priviligierade marker. Området består till stor del av eklandskap och hålls öppet genom bete. Fiskaretorpsåsen ligger på en 350 meter lång rullstensås. I det lilla torpet har barnrika familjer bott som har försörjt sig på dagsverken och fiske. Sedan 1998 förvaltar Eksjö Naturskyddsförening torpet och åsen. Man kan nå torpet via en mindre stig från Skedhults gård. Hyttens kvarn, tidigare nämnd Skedhulta kvarn, där finna idag kvarnbyggnaden kvar och kvarndammen är återskapad. Även en öringstrappa är anlagd i den smala kvarnrännan. Hyttens kvarn arrenderas av Eksjö Naturskyddsförening sedan 2002.


Höglandsleden går genom området, från Borgmästarängen, förbi Ränneborg, över Ränneslätt och in till Eksjö centrum, cirka 10 kilometer.


I området finns också två kortare vandringsleder. Persöspåret som är 3,4 kilometer långt och Skedhultsspåret som är 4,6 kilometer långt.

Taggar

#barn&familj  #fiske  #golf  #kanot&kajak&båt  #kultur  #natur  #vandring 

Förstora bilden

Kontaktuppgifter

Eksjö Tourist Center

Webbplats

meta fail

Testar!!!!

Extern beskrivning, blir giltig om textmodulens namn ändras från "!Beskrivning" till "Beskrivning"

Genrebild papper

Detta är en rubrik som syns vid hover över nålen i kartan

Skedhults friluftsområde

Eksjö

long: 57.6657577 Lat: 14.9833921