Fiskaretorpsåsen

Fiskaretorpsåsen är en särpräglad rullstensås och en del av friluftsområdet Skedhult. Åsen uppkom under inlandsisens avsmältningsskede och sträcker sig som en landtunga ut i sjön Norra Vixen. Åsens trädskikt domineras av grova tallar och åsryggen höjer sig mer än 10 meter över sjöytan.

Längst ut på åsen ligger Fiskaretorpet. De lägre partierna formar uddar ut mot vattnet och har en mer lövbetonad vegetation. På vandringen ut mot åsens spets får du uppleva ett mycket vackert landskap – med god utsikt genom tallbeståndet ut över vattnet. Fiskaretorpsåsen har en charm som är sevärd året runt.

Fiskaretorpsåsen

Taggar

#natur  #vandring 

meta fail

Extern beskrivning, blir giltig om textmodulens namn ändras från "!Beskrivning" till "Beskrivning"

Genrebild papper

Fiskaretorpsåsen

Bankgatan 16

Sundsvall

long: 57.643494 Lat: 14.8888822