Hyttens kvarn

Hyttens kvarn ligger vid Allmänningsån inom Skedhultsområdet i Eksjö. Platsen består av ett torp, rester av en kvarn samt kvarndammen. En fisktrappa är byggd för att ge öringen möjligheter att passera detta vandringshinder. I det omgivande landskapet reser sig höga rullstensåsar och strax nordväst om kvarnen finns en dödisgrop. I öster finns en större areal naturblandskog.

Hyttens kvarn är även utgångspunkten för att ta del av Natura 2000-området Allmänningsån. Den strandnära skogen, såväl norr- som söderut är skyddad mot avverkningar. Längs stränderna dominerar lövträd och partier med kärr, sumpskog och mossmark. Området är rikt på både vattenlevande och landlevande snäckor samt fåglar, t.ex. strömstare, forsärla, mindre hackspett och mindre flugsnappare. Även spår av utter konstateras regelbundet.

Torpet vid Hyttens kvarn

Taggar

#natur  #vandring 

Förstora bilden
meta fail

Extern beskrivning, blir giltig om textmodulens namn ändras från "!Beskrivning" till "Beskrivning"

Genrebild papper

Detta är en rubrik som syns vid hover över nålen i kartan

Hyttens kvarn 1, 575 96

Eksjö

long: 57.646220 Lat: 14.914024