Vandra Emilleden

Emilleden är en 40 kilometer lång vandring runt i bygden med utgångspunkt från Mariannelunds eller Lönneberga hembygdsgårdar. Vandringsleden är markerad med blå färg och skyltad med en blå känga.

Emilleden startas bäst från Mariannelunds eller Lönneberga hembygdsgård, där det finns gott om parkeringsmöjligheter. Du väljer om du går hela sträckan på cirka 40 kilometer, med eventuell övernattning, eller delar upp sträckan och viker av vid Djursbo.


Under 1800-talets senare del lämnade många bygden med hopp om ett bättre liv i Amerika. Nedlagda små åkrar och många stenrösen vittnar om att här har det varit knapert. Astrid Lindgren har i berättelsen om “Emil i Lönneberga” speglat ett folkkynne som formats av landskapet. Det gällde att vara rädd om pengarna, men det fanns också glädje och påhittighet.


Emilleden går genom skog och byar, intill åkrar och ängar med betande djur. Leden passerar våra respektive socknars kyrkor och knyter samman en förgången tid med nutid.


Vägbeskrivning Mariannelund:

Parkera vid Mariannelunds hembygdsgård. Följ skyltning mot Emilleden. Från parkeringen till startplatsen är det cirka 10 minuters promenadväg.

Kontakta Eksjö Tourist Center för utförligare vägbeskrivning och tips.


Här kan du skriva ut en karta och läsa mer om sevärdheter längs Emilleden (texten i pdf:en är samma som nedan):

1. Mariannelunds & Hässleby Hembygdsgård
Hembygdsgården började anläggas år 1928. Här finns bland annat
Funghultsboden från 1600-talet och Tutestugan (parstuga och militärställe) från 1700-talet. Hembygdsgården finns cirka 200 meter väster om kyrkan.

2. Hässleby kyrka
Den gamla medeltidskyrkan blev för liten. Byggandet av ny kyrka påbörjades 1857 med invigning år 1861. Ritningarna gjordes av F.W Scholander (en av 1800-talets främsta svenska arkitekter). Utsmyckningsdetaljer i kyrkan är i nyromansk stil. Kyrkans nuvarande altarprydnad består av fyra oljemålningar utförda av W. Lorentzon, Halmstad år 1961.

3. Varggropen vid Hult
Varggropar användes långt in på 1800-talet. Gropen var djup och utformad så att vargen som ramlade ned inte skulle kunna ta sig upp. Den var oftast klädd med virke som inte gav vargen fäste. Gropen övertäcktes med ris som inte bar vargen. Ett bete placerades i mitten och när vargen försökte nå detta föll den ner.


4. Kolarkoja vid Gummarp
Intill leden finns rester från en gammal kolarkoja. Där bodde kolaren när han vaktade kolmilan som låg intill.


5. Linden och badet vid Ingelstorp
Detta är Lönneberga sockens största sjö. Den ingår i Sveriges åtagande för Natura 2000 (innebär att särskild natur- och miljöhänsyn gäller). Området kring sjön har också ett landskapsvårdsskydd. Linden har tillrinning från bland annat sjön Ögeln i Hässleby socken via Nymålaån. Vid Ingesltorp finns ett offentligt bad med bryggor, omklädningsrum
och toa.


6. Lillån
Ån ingår i Natura 2000 (se ovan). I Lillån finns en lokal öringstam och pärlmusslor. Pärlmusslan behöver öringen för att kunna reproducera sig. Lillån rinner ut från sjön Linden invid badplatsen.

 

7. Lönneberga hembygdsgård
Hembygdsgården har funnits sedan 1940-talet och är placerad på en vacker ekkulle. Här finns gamla byggnader som loftbod, linbastu, visthusbod, ryggåsstuga med flera. Här kan du se den berömda stenmaskinen som uppfanns av Herbert i Saxemåla.


8. Lönneberga kyrka
Första kyrkan byggdes år 1341. Den plundrades och brändes av danska soldater 1612. Den nuvarande kyrkan invigdes 1872. Kyrkan har uppmärksammats för att den har tornet i fel ände mot vad som anses brukligt.


9. Albert Engströms födelseplats
I Bäckfalls by föddes Albert Engström (författare, tecknare med mera). En minnessten är rest till hans minne utanför huset där han föddes. Pappan var bonde. Mamman kom från grannbyn Bänarp. Familjen flyttade ganska snart vidare till Mariannelund.


10. Carl Oscar Hedströms födelseplats
Oscar Hedström föddes i Åkarp, Lönneberga socken 1871. På platsen där Oscar föddes finns en minnessten rest till hans minne. Familjen utvandrade 1880 till Amerika. I början av 1900-talet konstruerade och utvecklade han motorcykeln Indian som på den tid var den mest
sålda motorcykeln i världen.


11. Offerkälla och Vädur

Intill Katebo by finns en gammal offerkälla och Vädur. Enligt sägen gick ungdomar förr i tiden till källan på midsommaraftonen för att dricka, offra och önska. Väduren fick vatten från källan och pumpade sedan vatten cirka 1,5 kilometer upp till byn Katebo genom järnrör. Väduren användes
av fyra gårdar mellan 1930- och 1960-talet.


12. Ulfwedals kvarn
En vacker och välbevarad kvarn på mark tillhörande Ölvedals by. Numera ägs och sköts kvarnen av Mariannelunds och Hässleby Hembygdsförening. Här finns en vacker damm och det är gjort så att besökaren kan rasta på platsen vid kvarnen.

Skylt med texten Emilleden i naturmiljö
Hästhage längs Emilleden

Taggar

#natur  #vandring 

Skylt med blå känga längs vandringsled

Kontaktuppgifter

Eksjö Tourist Center

meta fail

Alternativ rubrik

Extern beskrivning, blir giltig om textmodulens namn ändras från "!Beskrivning" till "Beskrivning"

Genrebild papper

Vandra Emilleden

Hembygdsgatan

Mariannelund

long: 57.6657577 Lat: 14.9833921