Nifsarpsmaden

Nifsarpsmaden är en återskapad våtmark söder om centrala Eksjö. Området runt maden är värdefull naturmark för fåglar och djur. Runt maden går en cirka tre kilometer lång stövstig.

Sträckan runt maden är lätt en kuperad led som går längs vattendrag, genom vacker skog och med flera spännande upptäckter längs vägen. Det finns bland annat ett fågeltorn som erbjuder bra utsikt över våtmarken. Stäckan, som är markerad med gula stolpar, startar strax intill Kvarnarps gård.


Strövstigarna sköts av Naturskyddsföreningen i Eksjö. Länk till annan webbplats.


En strövstigskarta över området finns på Eksjö kommuns webbplats. Länk till annan webbplats.

Barn som vandrar vid Nifsarpsmaden

Taggar

#barn&familj  #natur  #vandring 

Kontaktuppgifter

Eksjö Tourist Center

meta fail

Alternativ rubrik

Extern beskrivning, blir giltig om textmodulens namn ändras från "!Beskrivning" till "Beskrivning"

Genrebild papper

Detta är en rubrik som syns vid hover över nålen i kartan

Österlånggatan 31

Eksjo

long: 57.643338 Lat: 14.982147