Naturreservatet Klinten

Det som gör naturreservatet Klinten så attraktivt är närheten till Försjön, en näringsfattig klarvattensjö, och en omgivning bestående av mestadels äldre barrskog som ger en känsla av vildmark.

Klinten är en gammal jordbruksfastighet och var bebodd fram till 1969. På 70-talet tog Eksjö kommun över gården och sedan dess har den använts som lägergård och varit en tillgång för friluftsverksamheten. På din vandring i skog och mark kan du här få se växter och djur som är karaktäristiska för äldre barrskog – växter som tibast, gullpudra, blåsippa och djur som älg, rådjur, räv och skogshare. Till skogens fåglar hör duvhök, större korsnäbb, mindre hackspett, stjärtmes och tofsmes. Genom att följa de stigar som finns utmärkta får du uppleva den vildmark som Albert Engström beskrivit i sina böcker. Klinten tillhör de områden han var väl förtrogen med. Geologin gör sig påmind genom Klintaberget. Stigningen upp till berget är mödan värd när du sedan kan njuta av utsikten, en vidunderlig vy ut över Försjön.

 

Karta över Klintens naturreservat Pdf, 42 kB.

Utsikt över naturreservatet Klinten

Taggar

#barn&familj  #natur  #vandring 

Kontaktuppgifter

Eksjö Tourist Center

Webbplats

meta fail

Alternativ rubrik

Extern beskrivning, blir giltig om textmodulens namn ändras från "!Beskrivning" till "Beskrivning"

Genrebild papper

Klinten

Klinten

Eksjö

long: 57.6657577 Lat: 14.9833921