Mellby kyrka

Mellby kyrka är en medeltida stenkyrka med med timrade spånklädda gavlar. Takstolarna är uppförda av timmer som fällts två tillfällen; 1290-talet och 1340-talet. Fristående klockstapel byggd 1673.

1916 byttes den gamla orgeln av Sven Nordström ut mot en ny från firman Setterqvist & son i Örebro. Orgelfasaden från 1844 behölls dock, och ändrades i bara liten omfattning.

 

Kyrkorummet är försett med medeltida platt innertak rikt dekorerat 1719 av Olof Raam från Eksjö. De består av elva figurscener i åttakantiga kassettfält.

Taggar

#kultur 

Mellby kyrka och klockstapel
meta fail

Alternativ rubrik

Extern beskrivning, blir giltig om textmodulens namn ändras från "!Beskrivning" till "Beskrivning"

Genrebild papper

Mellby kyrka

Mellby kyrka

Eksjo

long: 57.669543 Lat: 14.9708209