Kvänsås bokskog

På en kulle strax söder om Kvänsås ligger en av Jönköpings läns nordligaste bokskogar. Dessutom tillhör den de högst belägna bokskogarna i landet. Den kan ha planterats någon gång under 1600-talet eller vara en rest från den tid boken var vanligare i våra trakter.

Syftet med skötseln av bokskogen är att dess naturvärden består och ökar. Samtidigt ska området göras trevligt och lättillgängligt för allmänheten. Odlingsrösen är vanliga i hela reservatet vilket vittnar om att det sedan lång tid tillbaka varit ett kuturlandskap. Närheten till Eksjö stad gör att området är tämligen välbesökt, särskilt under vår och försommar, då blå- och vitsipporna blommar under den nyutslagna, skira lövskogsgrönskan.

 

Foto: Anders Mohlin

Kvänsås bokskog

Taggar

#barn&familj  #natur  #vandring 

Förstora bilden
meta fail

Alternativ rubrik

Extern beskrivning, blir giltig om textmodulens namn ändras från "!Beskrivning" till "Beskrivning"

Genrebild papper

Kvänsås bokskog

Bankgatan 16

Sundsvall

long: 57.684527 Lat: 15.001897