Hults kyrka

Den nuvarande kyrkan i Hult stod klar 1841. Året efter revs den gamla kyrkan som låg 3 km söderut på vägen mot Västraby-Markestad. Den gamla kyrkan var delvis en romansk stenkyrka från cirka år 1200. Man kan än idag skönja resterna av den.

Invändigt är den nuvarande kyrkan utformad i en enhetlig återhållsam empirestil med större delen av den ursprungliga fasta inredningen kvar. Altaruppsatsen är från 1600-talet och kommer från den gamla kyrkan. Kyrkans mäktigaste föremål är dopfunten i sandsten. Den har tidigare stått i den gamla kyrkan. Funten är från början av 1200-talet, gjord av den så kallade Njudungsmästaren. Läktarorgeln från 1841 är byggd av Sven Norsdström och vida känd för sin sköna klang. På kyrkgårdens västra sida är konstnären och författaren Albert Engström begravd. Han var delvis uppvuxen i bygden, då hans far var stationsinspektör i Hult.

Taggar

#kultur 

Förstora bilden

Kontaktuppgifter

meta fail

Hults kyrka

Extern beskrivning, blir giltig om textmodulens namn ändras från "!Beskrivning" till "Beskrivning"

Genrebild papper

Hults kyrka

Kyrkbyvägen 10

Hult

long: 57.6657577 Lat: 14.9833921