Höreda kyrka

Höreda kyrka är den äldsta kyrkan i Höreda-Hults församlingsområde. Troligen härstammar de äldsta delarna redan från 1100-talet.

Kyrkan har blivit tillbyggd under århundraden ett flertal gånger mot både norr, väster och öster. Tornet tillkom under 1800-talets första hälft. Av de medeltida inventarierna återstår ett antal träskulpturer föreställande bland annat Den Helige Mikael och draken och Den Heliga Barbara. Kyrkan äger dessutom två dyrbara florentinska mässhakar från 1400-talet. Höreda kyrka var också en av de sista kyrkorna i Sverige som övergick till att elektriskt starta kyrkklockorna. I Tornet kan man fortfarande skåda trampfunktionen man använde för att få klockorna i svängning förr.

Taggar

#kultur 

meta fail

Alternativ rubrik

Extern beskrivning, blir giltig om textmodulens namn ändras från "!Beskrivning" till "Beskrivning"

Genrebild papper

Detta är en rubrik som syns vid hover över nålen i kartan

Höreda Kyrka 1

Höreda

long: 57.6657577 Lat: 14.9833921