Hässleåsa damm

I vacker naturmiljö utanför Hult ligger Hässleåsa damm, en sprickdal med en 8–12 meter hög klippvägg. Väggen sträcker sig 600 meter från dammen och följs av en stig som kantas av ett porlande vattendrag.

Ovanför dammen har man en vacker utsikt. Området var i många år en inspirationskälla för den för Eksjöbygden så kände författaren och konstnären Albert Engström. Floran påminner i många fall om växter som man annars hittar i kallare klimat. Rara mossarter av riksintresse förekommer också i området. Höglandsledens delsträcka 2 passerar Hässelåsa damm.


Delsträcka två har delvis dragits om innan Hässleåsa damm ovanför gården Rostock iställer för igenom. Kartan har ej uppdaterats ännu. Följ markeringarna längs leden.

Dammen i Hässelåsa 
Bro vid Hässelåsa damm

Taggar

#natur 

Kontaktuppgifter

Eksjö Tourist Center

meta fail

Alternativ rubrik

Extern beskrivning, blir giltig om textmodulens namn ändras från "!Beskrivning" till "Beskrivning"

Genrebild papper

Detta är en rubrik som syns vid hover över nålen i kartan

Norra Storgatan 29 B

Eksjo

long: 57.662174 Lat: 15.160604