Solgen

Sjötyp

Måttligt näringsrik sjö med lätt färgat vatten.


Areal

22,20 km2


Största djup

Ca. 20 m

Djupkarta, västra delen PDF
Djupkarta, östra delenPDF


Medeldjup

5,4 m


Fiskarter

Gädda, abborre, gös, mört, braxen, siklöja, ruda, sarv, sutare och lake.
(Signalkräfta + fast bestånd av utter).


Fiskevårdsförening

Solgens FVOF


Fiskekort

Återförsäljare av fiskekort, priser samt regler för fiske i Solgens FVOFPDF


Solgens naturreservat och allemansrätten

Det finns tre naturreservat i Solgen, som skyddar stora delar av den fina sjön och dess öar med ett rikt växt- och djurliv:

Naturreservatet Solgen och dess södra övärldlänk till annan webbplats

Naturreservatet Solgen och dess centrala övärldlänk till annan webbplats

Naturreservatet Solgen och dess norra övärldlänk till annan webbplats

Det finns även en informationsskylt vid Mellby badplats.
En broschyr om Solgens naturreservat "Solgens övärld" finns på Eksjö Tourist Center.

Allemansrätten är en unik möjlighet för oss alla att röra oss fritt i naturen. Men vi måste alla ta ansvar för natur och djurliv och respektera både rättigheter och skyldigheter. Ta med allt skräp tillbaka och respektera de begränsningar som gäller för naturreservaten i Solgens övärld (bland annat tältförbud på Prästö).


Övrigt

Fågellivet i Solgen (runt naturreservatet) samt välbesökt fågeltorn i Söraby vid åmynningen (Solgenån) är värt att nämna.

Höglandets kanotled börjar i Värne (Solgenån, fortsätter sedan i Emån till östkusten). Fin kommunal badplats samt populär småbåtshamn finns i Mellby.

Kontaktuppgifter

Gunnar Thorn-Andersen

Webbplats

Alternativ rubrik

Extern beskrivning, blir giltig om textmodulens namn ändras från "!Beskrivning" till "Beskrivning"

Genrebild papper

Solgen

long: 57.575207 Lat: 15.130944

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.