Södra Rokalven

Södra Rokalven är en sjö som ingår i Emåns huvudavrinningsområde.

Sjötyp:

Näringsrik sjö med humusfärgat vatten.


Fiskarter:

Gädda, sutare, braxen, ruda, mört, löja, lake, abborre, sarv samt signalkräfta.


Fiskevårdsförening:

Eksjö Fiskeklubb Länk till annan webbplats.


Fiskekort:

Köp fiskekort online på ifiske.se Länk till annan webbplats.
Eksjö Tourist Center, 0381-361 70

Åsa Fiskegård, Edshult Åsa, 0381-450 30


Pris: 100 SEK/dag, 300 SEK/vecka, 400 SEK/säsong


Att tänka på:

Kräftfisket undantaget. Endast handredskap tillåtet.


Fisketips:

Södra Rokalven (även kallad Rolandsdamm) hyser ett bra bestånd av vitfisk främst brax och mört samt ett skapligt bestånd av sutare. Fiskemetoder främst mete. Vintertid angel och pimpel.

Alternativ rubrik

Extern beskrivning, blir giltig om textmodulens namn ändras från "!Beskrivning" till "Beskrivning"

Genrebild papper

Södra Rokalven

long: 57.676037 Lat: 14.956177