Silveråns strömvattensfiske

Silverån är ett av Emåns större biflöden och utgör gräns mellan Jönköpings och Kalmar län. Den aktuella sträckan utgörs av Silveråns övre delar norr om Mariannelund, från Byasjön ner till Åsjön.

Fakta Silverån:

Avrinningsområdet uppgår till 109 km2 och består till största delen av skogsmark. Fiskesträckans längd exkl sjöar är 2,5 mil. Vattendraget domineras av strömmande, relativt grunda sträckor, vattnet är mycket klart. Silveråns dalgång utgör ett relativt opåverkat vildmarksområde som är avsatt som riksintresse för naturvården. (Källa: Länsstyrelsen i Jönköpings län). Fiskarter: I ån är öring, elritsa och bergsimpa vanligast förekommande och i sjöarna dominerar abborre, gädda och mört.


Fiskeregler:

Reglerna är till för att säkerställa ett uthålligt kvalitetsfiske efter stationär öring. Fiska gärna Catch & Release så att fler fiskare får möjlighet att uppleva det fina fisket i ån!


Fiskekort:

Swish 123 514 79 81

Frendo, Järnvägsgatan 2, Mariannelund, 0496-105 50

Emilkraften Mariannelund, 0496-216 90

Qstar/Frendo, Kisavägen 4, Österbymo, 0381-602 80


Barn under 15 år fiskar gratis i alla Silveråns vattensystem

Fiskekortet berättigar till fiske med handredskap: spinn och fluga. Inga levande beten är tillåtna i ån, dock i sjöarna!

Fångst av max 2 st öring/kort.
Minimimått: 30 cm, alla öringar under minimått skall återutsättas!


Pris: Dagkort: 50 SEK/dag, 125 SEK/vecka, säsong: 200 SEK/säsong (endast 2 öringar/kort och dag).


Fiskesträcka:

Övre gräns: Byasjön

Nedre gräns: utlopp övre Åsjön vid Göreda bro. Inkluderar sjöarna: Börlingen, Gnöstasjön, Hålsjön, Rösjön och övre Åsjön.


Fisketips:

Silverån har många fina öringsträckor. Sök fisken på platser som är mångformiga d.v.s. där fisken har mycket skydd och mat. Det kan vara platser där träd rasat i ån och skapat en djupare hölja eller sträckor med mycket block och sten. De riktigt stora öringarna står med säkerhet i sjöarna eller i åns djupare delar. Väl värt är att sitta ner en stund och betrakta vattnet innan man börjar fiska, ofta röjer sig fisken genom att ta ytnära insekter. Bra period är maj/juni då Emphemera danica (stor åsandslända) och Heptagenia Sulphera (gul forslända) kläcker i rikliga mängder, vilket lockar åns öringar till vakfester. Senare på säsongen dominerar nattsländor. Sjöarna som ligger som ett pärlband i ån är näringsfattiga klarvattensjöar med sten- och grusbottnar. Sök gäddan på djupkanterna cirka 3–5 meter eller utmed vassarna med spinn eller gäddmete. Abborren jagar gärna runt grundtoppar eller i ytan under sommarkvällarna.

Förstora bilden

Alternativ rubrik

Extern beskrivning, blir giltig om textmodulens namn ändras från "!Beskrivning" till "Beskrivning"

Genrebild papper

Silveråns strömvattensfiske

long: 57.639113 Lat: 15.571176