Mycklaflon

Klarvattensjön Mycklaflon ligger omkring 25 kilometer från Mariannelund och 20 kilometer från Eksjö. Sjön delas mellan socknarna Edshult, Hult och Bellö med största delen i Edshult. Mycklaflon ingår i Emåns vattensystem.

Sjötyp:

Näringsfattig klarvattensjö (oligotrof).


Areal:

11,53 km2


Största djup:

40,5 meter

Djupkarta Pdf, 855 kB.


Medeldjup:

12,6 meter


Fiskarter:

Gädda, abborre, mört, sutare, brax, lake, sarv, sik, siklöja, nors, gärs, (röding) samt signalkräfta.


Fiskevårdsförening:

Mycklaflons FVOF Länk till annan webbplats.


Fiskekort:

ifiske.se Länk till annan webbplats.

Mycklaflons Camping, 0381-430 00

Sivert Karlsson 073 - 849 54 25

Sven-Olof Hultberg 070 - 644 80 72


Att tänka på:

Kräftfisket undantaget.
Endast handredskap tillåtet, trollingfiske med djupriggar förbjudet!
Vid Mycklaflons Camping finns båtar, parkering och toaletter.
Mycklaflon är av riksintresse och ingår i ett projekt som går ut på att bevara stammen av röding. Sjön är Sveriges sydligaste rödingsjö. Förhoppningsvis kommer beståndet återhämta sig och fiske kan åter bli aktuellt. Tills vidare är rödingen helt fredad.
Fiske efter röding är alltså ej tillåtet! Skulle ni få en röding på kroken, måste den återutsättas! 


Fisketips:

Mycklaflon hyser bra bestånd av abborre men man kan ha ett givande fiske efter stora gäddor som uppehåller sig ute på de fria vattenvidderna (pelagiska). Gäddan står ofta djupt kring 10 meter, så det gäller att komma ner med betena. Abborren söker man på grund och djupkanter. Den når ofta upp till fina vikter. Sjön kan vara ganska svårfiskad. Fiskemetoder är mete, spinn, pimpel och ismete.

Kontaktuppgifter

Mycklaflons camping

Webbplats

Alternativ rubrik

Extern beskrivning, blir giltig om textmodulens namn ändras från "!Beskrivning" till "Beskrivning"

Genrebild papper

Mycklaflon

long: 57.582128 Lat: 15.244582