Havravikssjön, Nifsarpen, Gåren, Assjön

I dessa sjöar kan man fiska mestadels vitfisk som abborre och gädda. I Havraviken kan det dessutom förekomma en del gös.

Sjötyp:

Havravikssjön: Måttligt näringsrik sjö

Nifsarpen: Näringsrik sjö med humusfärgat vatten


Areal:

0,43 km2


Största djup:

Cirka 8 meter

Djupkarta Havravikssjön Pdf, 335 kB.


Medeldjup:

3,9 meter


Fiskarter:

Havravikssjön: Gädda, abborre, mört, sutare, brax, lake, sarv, gös (sparsamt) samt signalkräfta.

Nifsarpen: Gädda, abborre, mört, sutare, brax, lake, sarv samt signalkräfta.


Största dokumenterade fiskar:

Gös över 8 kg
Gädda 9,8 kg
Abborre 1150 gr


Fiskevårdsförening:

Ryningsholms FVOF Länk till annan webbplats.

Stefan Rydén i Torsberg är kontaktperson vid arrangerande av fiske tävlingar , 0381-410 41, 070-279 58 24


Fiskekort:

Köp fiskekort online via ifiske.se där prisuppgifter finns. Länk till annan webbplats.

Kortet gäller även i Assjön och i ån mellan Havravikssjön och Assjön.

 

Att tänka på:

Kräftfisket undantaget.
Endast handredskap tillåtet.

Iläggningsplats och parkering: Bron mellan Ryningsholm och Höreda.


Fisketips:

Havravikssjön hyser bra bestånd av framförallt abborre och gädda.
Ett riktat fiske efter gös är att rekommendera, de förekommer sparsamt men är ofta ganska stora. En bra metod är att under kvällen och natten meta med betesfisk. Fiskemetoder i övrigt är spinn, mete, jiggfiske och pimpel. Vintertid en trevlig pimpel och ismetesjö!


Nifsarpen hyser goda bestånd av framförallt olika arter av vitfisk. Därför är detta en sjö i första hand lämpad för mete, men även abborre och gäddfisket är bra. Prova gärna att meta med betesfisk. Det kan vara svårt att hitta bra fiskeplatser från land. Bra vinterfiske.

Alternativ rubrik

Extern beskrivning, blir giltig om textmodulens namn ändras från "!Beskrivning" till "Beskrivning"

Genrebild papper

Havravikssjön

long: 57.610810 Lat: 14.987495