Havravikssjön, Nifsarpen, Gåren, Assjön

Sjötyp:

Havravikssjön: Måttligt näringsrik sjö

Nifsarpen: Näringsrik sjö med humusfärgat vatten

 

Areal:

0,43 km2

 

Största djup:

ca 8 m

Djupkarta HavravikssjönPDF

 

Medeldjup:

3,9 m

 

Fiskarter:

Havravikssjön: Gädda, abborre, mört, sutare, brax, lake, sarv, gös (sparsamt) samt signalkräfta.

Nifsarpen: Gädda, abborre, mört, sutare, brax, lake, sarv samt signalkräfta.

 

Största dokumenterade fiskar:

Gös över 8 kg
Gädda 9,8 kg
Abborre 1150 gr

 

Fiskevårdsförening:

Ryningsholms FVOF

 

Fiskekort:

Torbjörn Bjurgert, Ryningsholm, 0381-412 68

Stefan Rydén, Torsberg, 0381-410 41, 070-279 58 24

 

Kortet gäller även i Assjön och i ån mellan Havravikssjön och Assjön.

 

Pris: 50 SEK/dag, 200 SEK/vecka, 300 SEK/säsong (1/5-1/10), 500 SEK/år (rullande efter datum). Vinterfiske (1/10-1/5): Pimpel 40 SEK, angel 40 SEK. 

 

Att tänka på:

Kräftfisket undantaget.
Endast handredskap tillåtet.

Iläggningsplats och parering: Bron mellan Ryningsholm och Höreda.

 

Fisketips:

Havravikssjön hyser bra bestånd av framförallt abborre och gädda.
Ett riktat fiske efter gös är att rekommendera, de förekommer sparsamt men är ofta ganska stora. En bra metod är att under kvällen och natten meta med betesfisk. Fiskemetoder i övrigt är spinn, mete, jiggfiske och pimpel. Vintertid en trevlig pimpel och ismetesjö!

 

Nifsarpen hyser goda bestånd av framförallt olika arter av vitfisk. Därför är detta en sjö i första hand lämpad för mete, men även abborre och gäddfisket är bra. Prova gärna att meta med betesfisk. Det kan vara svårt att hitta bra fiskeplatser från land. Bra vinterfiske.

Kontaktuppgifter

Torbjörn Bjurgert

Alternativ rubrik

Extern beskrivning, blir giltig om textmodulens namn ändras från "!Beskrivning" till "Beskrivning"

Genrebild papper

Havravikssjön

long: 57.610810 Lat: 14.987495

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.