Försjön

Försjön ligger i ett naturskönt område en kilometer norr om Hult samhälle öster om Eksjö. Sjön är ett Natura 2000 område med höga naturvärden. Båtuthyrning finns vid Movänta Camping.

Sjötyp:

Klarvattensjö, måttligt näringsrik.


Areal:

2,50 km2


Största djup:

27 meter

Djupkarta Pdf, 905 kB.


Medeldjup:

8,8 meter


Fiskarter:

Gädda, abborre, mört, sutare, björkna, siklöja, lake samt signalkräfta.


Största dokumenterade fiskar:

Abborre: 1325 gr
Gädda: drygt 13 kg


Fiskevårdsförening:

Movänta FVOF Länk till annan webbplats.


Fiskekort:

Hulthallen, Hult 0381-300 11
Movänta Camping (sommartid), 0381-300 28

Bo Dahlberg, Tällås, 575 95 Eksjö, 070-245 53 34
Köp fiskekort online via ifiske.se Länk till annan webbplats.


Pris: 60 SEK/dag, 300 SEK/vecka, 600 SEK /år.

Barn under 15 år fiskar gratis i målsmans sällskap.


Att tänka på:

Kräftfisket undantaget.
Endast handredskap tillåtet.


Fisketips:

Försjön hyser bra abborre bestånd. Det råder stora djup skillnader i sjön och man kan ha fint abborrefiske på branterna. Även ett riktat fiske efter de större pelagiska gäddorna rekommenderas. Vanliga metoder är mete, spinn och pimpel samt mete med betesfisk. Fin pimpelsjö!

Alternativ rubrik

Extern beskrivning, blir giltig om textmodulens namn ändras från "!Beskrivning" till "Beskrivning"

Genrebild papper

Försjön

long: 57.656756 Lat: 15.123396