Bergets Sportfiske & Aquakultur

Sportfiskeanläggning med ädelfisk i konstgjorda dammar. Endast gruppbokning.

Mer information finns på anläggningens Facebook-sida Länk till annan webbplats..


Fiskemetoder:

Fiske med fluga och spinnfiske med konstgjorda beten typ drag, spinnare eller jigg. Ett fiskekort berättigar till fångst av tre fiskar.


Fisketips:

Dominerande insekter i dammarna är nattsländor, fjädermygg, flicksländor och trollsländor. Naturliga fiskarter i dammarna: gädda och abborre (sparsamt!). Regnbåge (0,8-12 kg) sätts ut kontinuerligt , gullspångslax, röding. Put and take vatten.

Alternativ rubrik

Extern beskrivning, blir giltig om textmodulens namn ändras från "!Beskrivning" till "Beskrivning"

Genrebild papper

Bergets Sportfiske & Aquakultur

Hagersryd Berget 1

Eksjö

long: 57.649271 Lat: 14.947122