Eksjö kyrka

Eksjö kyrka är vackert belägen vid Stora Torget i Eksjö. Kyrkan omges av en parkliknande miljö där det även finns en historisk runsten att beskåda. Den nuvarande kyrkan uppfördes 1887–89 i nyklassisk stil efter ritningar av den kände arkitekten J F Åbom.

Tidigare stod på samma plats en kyrkobyggnad från 1600-talet. Tornet som uppfördes till den gamla kyrkan fick stå kvar vid nybyggnationen. Av den tidigare kyrkan återstår en rad inventarier såsom altaret och predikstolen från sent 1600-tal. Kyrka var rikt dekorerad med målningar utförda 1687 av den tyske konstnären J Künchel på uppdrag av drottning Hedvig Eleonora, som vistades i Eksjö en tid. Några av hans målningarna finns uppsatta i nuvarande kyrkan, vid sidan av orgeln. Övrigt arbete är numera uppmonterat i barocksalens tak på Statens Historiska Museum i Stockholm. Fasaden till stora orgeln är från 1770-talet. Nytt orgelverk byggdes 1967 av Hammarberg och idag ges många fina orgelkonserter i kyrkan.

Taggar

#kultur 

meta fail

Extern beskrivning, blir giltig om textmodulens namn ändras från "!Beskrivning" till "Beskrivning"

Genrebild papper

Eksjö kyrka

Stora Torget

Eksjö

long: 57.6657577 Lat: 14.9833921