Bondbyar

I Eksjö kommun finns flera byar av stort kulturmiljöintresse. De gamla bondbyarna kallas även för radbyar eftersom gårdarna oftast låg i en rad längs bygatan.

Börsebo by

Ingatorps socken
Innan "laga skifte" 1881, som innebar att böndernas andelar av jord samlades på en plats istället för att vara utspridda, var byn tätt sammanbygd och låg i radbyform. Bebyggelsen urglesades när bönderna flyttade till sina samlade jordlotter och vissa av husen flyttades. Då skapades den glesa radbyform som råder idag.

Bebyggelsen består av rödfärgade 1 1/2–2-våningsbostadshus, av enkelstugu-, parstugu-, och dubbelkammarstugutyp. Huvudsak från 1800-talet. Mer information om Börsebo by. Länk till annan webbplats.

Äppelträd i blom i Börsebo by

Idekulla by

Ingatorps socken
Radby med ålderdomlig struktur. Gården är uppförd i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Idekulla är en radby i ett odlat landskap med hägnader i sten och trä, odlingsrösen och lövträd. Byn består av faluröda hus i huvudsak från 1800-talet.

Röd stuga i lummiga Idekulla by

Fågelhult och Åsa byar

Kråkshults socken
Byarna ligger båda på ett höjdläge. En sänka med en bäck skiljer dem åt. Placeringen är troligen ett resultat av den medeltida kolonisationen av denna bygd. Landskapet är kuperat med ägorna lokaliserade till sluttningarna omkring bebyggelsen. Fågelhult är en radby som i stort fått sin form genom hemmansklyvningarna under 1700-talet. Södra delen skiftades 1832, men byggnaderna behöll sitt gamla läge. I norr är byn glesare efter skiftet 1935. Fågelhult har en ålderdomlig karaktär med boningshus, bodlängor och ladugårdslängor placerade längs en bygata. Bebyggelsen är i huvudsak från 1800-talet. Åsa by är mer förändrad genom att en av de tre brukarna flyttade ut vid laga skiftet 1939–1942. Fågelhult, Åsa är ett så kallat riksintresse.

Länga med röda hus i Fågelhult radby

Hults by

Hässleby socken
Hults by är en radby i ett öppet landskap. Består av sex gårdar belägna längs en bygata med boningshus från 1700- och 1800-talet på den västra sidan av vägen och ladugårdslängorna på den östra sidan. Vid laga skiftet 1901–1904 flyttades endast en gård från den gamla tomten i norra delen av byn. Omgiven av stora lövträd, stenröjda åkrar och stenmurar.

Taggar

#kultur  #natur 

Grusväg mellan husen i Bondbyn Böresbo

Kontaktuppgifter

Eksjö Tourist Center

meta fail

Alternativ rubrik

Extern beskrivning, blir giltig om textmodulens namn ändras från "!Beskrivning" till "Beskrivning"

Genrebild papper

Detta är en rubrik som syns vid hover över nålen i kartan

Börsebo By 1

Hjältevad

long: 57.669543 Lat: 14.9708209