19 maj 2024

15.00-16.30

Kristallen

Kaffekultur och kafferep

Kaffe – en svensk historia med Lisa Ugarph.
Om kaffets väg till Sverige och om svenskarnas förhållande till kaffe.

Om kafferep, sju sorters kakor, cafékulturen under 1940–1950-talen och om begreppet Swedish fika. Föreläsningen ger en
historisk utblick men tar också upp lokalt material.
Lisa Ugarph är antikvarie på Eksjö museum.

Taggar

#kultur  #mat&dryck 

Kontaktuppgifter

Kristallen

Birgitta Holm

Prisinformation

150 kronor inklusive kaffe med sju sorters kakor.

Webbplats

meta fail

Alternativ rubrik

Extern beskrivning, blir giltig om textmodulens namn ändras från "!Beskrivning" till "Beskrivning"

Genrebild papper

Sång och musik med gruppen Tombola

Kristallen

Bruzaholm

long: 57.669543 Lat: 14.9708209