Anmäl ditt evenemang

Vill du synas med ditt evenemang på visiteksjo.se? Vi erbjuder dig och ditt företag/organisation/förening att kostnadsfritt publicera information om evenemang i evenemangskalendern.

All inskickad information behandlas och kan komma att ändras av Eksjö Tourist Center innan den publiceras på webbplatsen. Evenemang som publiceras i evenemangskalendern kan även komma att delas på Visit Eksjös Facebook-sida och Instagram-konto. Vi tar inte ansvar för felaktig information eller ändringar som inte meddelats till Eksjö Tourist Center.


Skriv gärna ut dokumentet "Så här anmäler du ditt evenemang till
evenemangskalendern på visiteksjo.se":

Exempelvis entrépriser för vuxen och barn.

Bilder som bifogas ska vara minst 1024x1024 pixlar (högerklicka på bilden och välj egenskaper och information för att se bildstorleken). Bilden ska vara utan text och logotyp. Skicka i första hand in bilder utan identifierbara personer. För att kunna publicera bilder med identifierbara personer på visiteksjo.se krävs samtycke från personerna. Undantag gäller för till exempel konstnärer, författare och artister som ska verka/uppträda. Kontakta turism@eksjo.se för att få en samtyckesblankett.

Copyright (upphovsrätt) måste anges för alla bilder. Det kan vara till exempel fotografens, bildbyråns eller konstnärens namn. Är du osäker på bildens ursprung är det viktigt att du anger det här, så att vi kan bedöma om publicering är möjlig.

Önskar du hjälp med att hitta lämplig bild?


Önskar du hjälp med att hitta lämplig bild?


Lämna gärna information om sluttid eller hur länge evenemanget beräknas pågå.


Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
Eksjö kommun avser att genomföra en personuppgiftsbehandling. Eksjö kommun, genom tillväxt- och utvecklingsnämnden, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Informationen samlas in av Eksjö Tourist Center som nås via telefon 0381-361 70 eller e-post turism@eksjo.se. Personuppgiftsbehandlingen rör dig i egenskap av evenemangsanordnare. Personuppgifterna behandlas för att kunna informera om aktuellt evenemang. Vi kommer att behandla namn, telefonnummer och e-postadress och den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke. De uppgifter som finns registrerade i det här fallet om dig kommer att publiceras publikt på webbplatserna www.visiteksjo.se och www.eksjo.se. Personuppgifterna kan också komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land. Uppgifterna om dig lagras tills vidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta kommunen. Mer information om hur Eksjö kommun hanterar dina personuppgifter finns på www.eksjo.se/personuppgifter Du samtycker till personuppgiftsbehandlingen genom att fylla i dina personuppgifter och klicka på "Skicka".

Kontaktuppgifter

Eksjö Tourist Center

Text på infartstavlor

På infartstavlorna som välkomnar bilister till Eksjö finns plats för textad information om evenemang eller liknande. Texten till tavlorna beställas och bokas via ett e-tjänstformulär. Länk till annan webbplats.

alltsomsker.nu

alltsomsker.nu är en digitala plattform som vill bidra till ett ökat kultur- och föreningsliv på landsbygden. Vill du synas med ditt evenemang även där? Registrera dig på webbplatsen här. Länk till annan webbplats.

Alternativ rubrik

Extern beskrivning, blir giltig om textmodulens namn ändras från "!Beskrivning" till "Beskrivning"

Genrebild papper

Detta är en rubrik som syns vid hover över nålen i kartan

Norra Storgatan 29 B

Eksjo

long: 57.6657577 Lat: 14.9833921