15 juni 2019 till 15 september 2019

FOBO's trädgård

Utställning Klosterträdgården

Årets temautställning i Fobos trädgård är Klosterträdgården.

För att uppleva atmosfären välkomnas man av ett par tunga ekportar.

Klostren gav föda, läkedom och vila. Den var inte bara en nyttoträdgård. Där fanns också utrymme för enskildhet, kontemplation, studier, rekreation och begravningsplatser. Klostergården var för munkarna något av ett paradis – en lustgård - en plats för meditation. Klostrets olika delar synliggörs - klostergård, klostergångar, lustgård, kålgård och örtagård.


Vår kunskap om trädgårdsodling i Norden startade med att kristendomen fick sitt genombrott och de första klostren grundades. Klostren har haft stor betydelse för hur många av våra nyttoväxter infördes till Sverige. De kom till användning både som mat och läkemedel. Här visas exempel på vilka växter munkarna och nunnorna hade med sig när de kom till Sverige.

Taggar

#kultur  #natur&äventyr 

Kontaktuppgifter

Sven-Åke Svensson

Prisuppgift

Fri entré

Webbplats

meta fail

Alternativ rubrik

Extern beskrivning, blir giltig om textmodulens namn ändras från "!Beskrivning" till "Beskrivning"

Genrebild papper

Klosterträdgården Fobos trädgård

Fobo

Eksjo

long: 57.645866 Lat: 14.985835

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.